Sürdürülebilirlik politikamız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, doğal ve kültürel miraslara sahip çıkmak, çalışanlarımızın refah seviyelerini artırmak hedeflenmiştir. Bu nedenle;

 • Ulusal ve uluslararası Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri tesis politikalarına entegre etmek,
 • İnsan hakları, çocuk hakları, çalışan hakları ve misafir haklarındaki yasal düzenlemelere uymak ve farkındalığı artırmak.
 • Sosyal ve kültürel olayları, mirasları gelecek nesillere aktarmak amacı ile misafirlerimizi ve personellerimizin bilgilendirilmek.
 • Ekolojik dengeyi korumak için atıklarımızın azaltımı için çalışmalar yapmak,
 • Enerji doğru, yerinde ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Personellerimizi eğitimler ile bilinçlendirip birey olarak çevre duyarlılığı artırmak,
 • Personellerimiz için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili oluşabilecek tüm riskleri gidermek,
 • Personellerimizin sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sunmak,
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın şikayetlerini çözerek %100 misafir ve personel memnuniyetini sağlamak
 • Kişisel verilerin korunması ile alakalı düzenlenen kanunlara uymak,
 • Kadın istihdamını arttırmak,
 • Tüm sürdürülebilirlik uygulamalarını kabul ederek şirketimize yüksek verimlilik sağlamak,
 • İşletme politikalarımız arasında fiziksel engelli misafirlerimiz için tüm koşullar sağlanmakta olup görsel ve işitselengelli misafirlerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen maddeler Sürdürülebilirlik politikamız olarak kabul edilmiştir.